słownik polski - angielski

język polski - English

ciemny

po angielsku:

1. dark


karanlık
mroczny
oscuro
szatyn
szatynka

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słownik 2000 ABC
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...

2. dim


Without hope...... the future is dim........ bleak........
[adjective] - that does not give or have much light
a dim glow of the street light
dimness
using brains to trick or deceive

NE test no 1