słownik polski - angielski

język polski - English

ciąć

po angielsku:

1. cut


kat
kot
kroić, ciąć
on
she cuts the potatoes

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słownik 2000 ABC
IntermediatePlus 7-10

2. cut cut cut


Oh no! I've cut my finger!
to get a cut from sth - kaleczyć się o coś she takes a 25% cut of the total sum - ona bierze 25% całej sumy

Nieregularne wszystkie
an ordinary day 2
Nieregularne podstawowe
czasowniki nieregularne
Irregular verbs