słownik polski - angielski

język polski - English

chory

po angielsku:

1. sickNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
English File Intermediate
direct english 3
3000 słów angielskich (cz.2)

2. ill


enfermo
ill effects
ill-advised
skory do gniewu
you are ill

2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Moja pierwsza lekcja
pierwsza lekcja
ANGIELSKI- SŁÓWKA
Starland 2 s. 116 pół unitu 3 i 4

3. under the weather


I'm not going out tonight, I feel a bit under the weather.
I’ve been feeling a bit under the weather this week.
My boss has been under the weather all week and has not come to work during that time.
idm, non feeling very well
not feel very well: "I'm feeling a bit under the weather at the moment."

English words
sprawnosci zintegrowane
body and illness
Unit 12 Coursebook
siodma serka

4. unwell


Jim has been unwell over the weekend
Jim has been unwell over the weekend.
She's feeling unwell.
You look rather unwell
You should to see a doctor if you've been feeling unwell

lista słowek 3
sprawdzone potwierdzone
Fiszki z książki - "The Cowslip Or More Cautionary...
Fiszki z książki - "Letters to his wife Mary Borro...
zdrowie całość

5. ailing


I went to see my ailing mother
[adjective] - that experiences difficulty and problems
ailing economy - kulejąca gospodarka ailing company - podupadająca firma
an ailing economy
one that has a lot of problems

Family and social life
Egzamin z Angielskiego
Fiszki z książki - "The Story of Scraggles" (Georg...
Moja lekcja business 1
Słówka, nowa szkoła

6. outback


I feel ill. I must take an aspirin.
I’m planning to cover as much of the outback as I possibly can.
The Australian outback inspired me to write about the landscape.

Straightforward 2
Fiszki z książki - "Index for Works of Andrew Bart...
English Solution 2
kartkówka styczeń 2014 część 3
2C/ Nerina Klein’s Travel blog

7. ill sick17 słówek o chorobach i dolegliwośćcach