słownik polski - angielski

język polski - English

chleb

po angielsku:

1. bred


The poverty hurt, and they assumed, correctly, it had bred the intense desire to succeed.
breed
hodować
hodować, wychować
hodować/wychować/rozmnażać się

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową