słownik angielski - polski

English - język polski

catch caught

po polsku:

1. łapać


Łap piłkę!
Łap piłkę.
Łapałem motyle.
Łapałem śnieżynki (płatki śniegu).
łapię kaczki

Czasowniki niereguralne -Market leader
Irregular Verbs - Matura Solutions
nieregularne cz1
odmiana czas
Infinitive and Past.