słownik polski - hiszpański

język polski - español

bardzo

po hiszpańsku:

1. muy


Somos muy amigos
está muy contento con mi trabajo
muy listo/lista
¡Es muy grande!
¡Estoy muy entusiasmado!

1000 slow po hiszpansku
Parablas espanol 1-350
Hiszpański 1
hiszpanski 2
Zwyczaje żywieniowe - hábitos alimentarios de espa...

bardzo w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku