słownik polski - angielski

język polski - English

arbuz

po angielsku:

1. watermelon


Not all the watermelons are sweet.
The watermelon is the best for hot days.
a large round fruit with hard green skin, red flesh, and black seeds
arbuz

książka z technikum
lekcja 27, do 48 włacznie
Słownik tematyczny 06
Unit 6 żywność macmillan
Rozdział 6 słowka