słownik polski - angielski

język polski - English

żołnierz

po angielsku:

1. solder


soldering iron

1200 najważniejszych słow
3000 słów angielskich (cz.2)
1000 słów EN-PL
1000 najpopularniejszych słówek
1000 niezbędnych słów po angielsku

2. a soldier


A soldier fights for his/her country.
A soldier fights for their country.
Soldiers fight for their country.

[14] VB: State
wiek, zaimki, zakupy, zawod, zdrowie, zwierzeta
ubrania, zawody
UNIT 3B - jobs
Unit 3b - Jobs

3. warrior


/ˈwɒriə/
He became a warrior at the late age of 29.
If everyone was a warrior, who would do the other things?
What has being a great footballer or a great warrior got to do with love?
wojowniczka

Angielski - UNIT 1
Film Our girls
Unit 2 e Chinese Opera p. 32

4. uniformed service membertatiana military housing