słownik polski - angielski

język polski - English

śpiewać

po angielsku:

1. sink


sunk/sunken
syn(ek)
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
washbasin
zlew

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów po angielsku z wymową

2. sing sang sung


Will you sing a song, please?

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. chant


Dory continued to chant.
Each contestant is asked to sing two songs.
Some dance around the room, chanting verses.
The fans were chanting their team’s name as the players ran onto the field.
the crowd chanted their hero's names

IELTS - slowka
Ruins of Gorlan

4. sing along


Driving around in the dark, singing along to the radio
The radio played my favourite song so I started singing along to it.

Moja pierwsza lekcja

5. sing sangczasowniki nieregularne z angielskiego II forma i ...
Irregular Verbs tura II