słownik polski - angielski

język polski - English

łatwy

po angielsku:

1. easyNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
CALLAN METOD- STAGE 2 (cały)

2. facile


Outside the Internet, most of its points seem obvious or facile.
facial phrases
facile phrases

Fiszki z książki - "Theodore Roosevelt An Address ...
Fiszki z książki - "Last Days in a Dutch Hotel Fro...
Fiszki z książki - "The Legendary History of the C...
Fiszki z książki - "Twice Killed A Farce in One Ac...
Fiszki z książki - "The Dying Indian's Dream A Poe...

3. effortless


He made playing the violin look effortless.
It is the method how learn effortless English.
She works so skilfully that everything she does looks effortless.
The race was effortless
łatwo

Moja lekcja 34
z khana spr 1 tekst 1
katalog resopal

4. simple


Try once again - it's really simple.
[ˈsɪmp(ə)l] sympl
prosty
simpuł
sympl

Unit 4 30 słówek